Ануннаки Монголиа ХХК нь 2012 онд үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн ба газрын бүх л төрлийн эрдэс баялагт хайгуул хийхээс гадна олборлох тусгай зөвшөөрөл авахад тань бид туслана.

Flag_of_Mongolia.svg

Манай байгууллага нь Монгол улсад хэд хэдэн төрлийн эрдэс баялагийн нөөц газрыг илрүүлсэн ба энэ нь байгууллагынхаа салбарыг нээхэд нөлөөлсөн юм.

Ийнхүү бид үйл ажиллагаагаа Төв Азид өргөжүүлсэн.

Бид уул уурхайн салбарын ижил төстэй төслүүд хэрэгжүүлэхээс гадна Төв Ази дах хот шинэчлэх томоохон төсөл, хөтөлбөрүүдийн нэгийг хариуцан ажиллаж байна.

Ануннаки хэмээн байгууллагаа нэрлэх болсон шалтгаан нь эртний хүн төрөлхтөн чулуун хавцал дээр дүрс, зураг зурж үлдээсэн байдгийн дунд тухайн үед алтны эрэл хайгуул хийж, олборлож байсан тухайгаа буюу анх удаа Ануннакийн талаар дурьдсан байдаг.

IMAG0715
20130421_091214
0001

Kasachstan – Казахстан улс

Usbekistan – Узбекистан улс

Turkmenistan – Туркменистан улс

Tadschikistan – Тажикстан улса

Kirgistan – Кыргызстан улс

Mongolei – Монгол улс

Төв Азийн улс орнууд болон Монгол улсад ашигт малтмал, түүхий эд нь гадаад худалдаа, валютын урсгалаас ч илүү байр суурь эзэлж байна.